detergent regulation

Sastāvdaļu sarakstā norādītie produkta nosaukumi ir iekšējie nepatentētie nosaukumi, kas var atšķirties no produkta nosaukuma, kas norādīts uz etiķetes. Neskatoties uz šo acīmredzamo neatbilstību, sastāvdaļu saraksts, kas saistīts ar katru produkta nosaukumu, ir pareizs.

OK