red-cp-background

PĒDĒJO REIZI ATJAUNINĀTA: 11.15.2022.

COLGATE-PALMOLIVE COMPANY PRIVĀTUMA POLITIKA

Colgate-Palmolive Company respektē jūsu privātumu un augstu vērtē mūsu attiecības. Tādēļ mēs ar jūsu personas datiem rīkojamies atbildīgi un vēlamies, lai jūs zinātu, kā mēs vācam, lietojam un atklājam jūsu datus. Šajā Privātuma politikā ir aprakstīta mūsu prakse saistībā ar jūsu datiem (kā definēts tālāk), kurus mēs vācam šādos veidos:

mūsu pārvaldītajās Vietnēs, no kurām esat piekļuvis šai Privātuma politikai (mūsu “Vietnes”);

lietojumprogrammatūrās, kuras mēs esam padarījuši pieejamas lietošanai datoros un mobilajās ierīcēs vai ar to starpniecību (mūsu “Lietotnes”);

Sociālo vietņu lapās un lietotnēs, kuras ir saistītas ar šo Privātuma politiku (kopā sauktas — mūsu “ Sociālo vietņu lapas”);

mūsu nosūtītajos HTML formatētajos e-pasta ziņojumos, kuros ir saite uz šo Privātuma politiku; un

jūsu bezsaistē notikušajā saskarsmē ar mums.

Šajā Privātuma politikā ir izskaidrota arī mūsu darbības saistībā ar datiem, kurus mēs vācam par tādiem profesionāļiem kā zobārstniecības un veterinārijas speciālisti, studentiem un veselības aprūpes ekspertiem (turpmāk tekstā — “Profesionāļi”), lai varētu viņiem sniegt profesionāli orientētus pakalpojumus (turpmāk tekstā — “ Profesionāli pakalpojumi”).

Šajā Privātuma politikā mēs savas Vietnes, Lietotnes, Sociālo vietņu lapas, e-pasta ziņojumus, bezsaistes aktivitātes un Profesionālos pakalpojumus visus kopā saucam par “Pakalpojumiem”.

Informāciju par mūsu zobu birsti Connected Toothbrush skatiet Connected Toothbrush privātuma politikā.

PERSONAS DATI

PERSONAS DATU VĀKŠANA

PERSONAS DATU IZMANTOŠANA

SADARBĪBA AR PROFESIONĀĻIEM

PERSONAS DATU ATKLĀŠANA

CITI DATI

DROŠĪBA

IZVĒLES IESPĒJAS UN PIEKĻUVE

UZGLABĀŠANAS LAIKS

TREŠO PERSONU PAKALPOJUMI

MŪSU REKLĀMA

NEPILNGADĪGAS PERSONAS

JURISDIKCIJA UN PĀRSŪTĪŠANA ĀRPUS VALSTS ROBEŽĀM

SENSITĪVI PERSONAS DATI

TREŠĀS PERSONAS MAKSĀJUMU PAKALPOJUMS

ŠĪS PRIVĀTUMA POLITIKAS ATJAUNINĀJUMI

SAZINĀŠANĀS AR MUMS

PAPILDU INFORMĀCIJA PERSONĀM EIROPAS EKONOMIKAS ZONĀ (“EEZ”)

PERSONAS DATI

PERSONAS DATI

Personas dati” ir dati, kas identificē jūs kā personu vai kas ir saistīti ar kādu identificējamu personu.

Iespējamie personas dati:

● Vārds un uzvārds

● Pasta adrese (tostarp rēķinu izrakstīšanas un piegādes adreses)

● Tālruņa numurs

● E-pasta adrese

● Kredītkartes un debetkartes numurs

● Profila attēls vai citas jūsu fotogrāfijas

● Sociālā tīkla kontu ID

● Informācija par ar jums saistītiem nelabvēlīgiem notikumiem

● Cita informācija, piemēram, vecums, valsts vai ar jums saistīto mājdzīvnieku vārdi

● Jūsu intereses (piemēram, tēmas, par kurām pieprasāt datus vai arī citādi esat izrādījis interesi)

Personas datu vākšana

Mēs vācam un mūsu pakalpojumu sniedzēji vāc Personas datus dažādos veidos, tostarp šādi:

Pakalpojumu ietvaros

− Mēs vācam Personas datus Pakalpojumu ietvaros, piemēram, kad jūs reģistrējaties informatīvā biļetena saņemšanai, reģistrējat kontu, izveidojat profilu vai izdarāt pirkumu.

Bezsaistē

− Mēs vācam jūsu Personas datus bezsaistē, piemēram:

o kad jūs izdarāt pasūtījumu pa tālruni, sazināties ar klientu attiecību nodaļu vai vēršaties pie mums ar kādu citu jautājumu;

o kad jūs apmeklējat mūsu stendu tirdzniecības izstādē vai mūsu ražotni;

o kad jūs piedalāties mūsu programmās vai aktivitātes vai sniedzat datus nozares pasākumos;

o kad jūs piedalāties bezsaistē notiekošā izlozē vai veicināšanas pasākumā;

o kad jūs vai kāds cits jūsu vārdā ziņo par kādu nevēlamu notikumu saistībā ar kādu no mūsu produktiem.

No citiem avotiem

− Mēs saņemam jūsu Personas datus no citiem avotiem, piemēram, šādiem:

o publiski pieejamas datu bāzes un avoti;

o datu uzņēmumi;

o kopīgās tirgvedības partneri;

o trešās personas, kuras ziņo mums par ar produktiem saistītiem nevēlamiem notikumiem.

− Ja jūs sasaistāt savu sociālā tīkla kontu ar kādu mūsu piedāvāto kontu, jūs kopīgojat ar mums noteiktus savā sociālā tīkla kontā esošos Personas datus, piemēram, savu vārdu un uzvārdu, e-pasta adresi, fotoattēlus, kontaktpersonu sarakstu un jebkādus citus datus, kas ir pieejami (vai kurus jūs padarāt pieejamus) mums tad, kad sasaistāt savu sociālā tīkla kontu ar kādu mūsu piedāvāto kontu.

Daudzos gadījumos mums ir jāvāc Personas dati, lai mēs varētu jums nodrošināt pieprasītos Pakalpojumus. Ja jūs nesniegsiet pieprasītos Personas datus, mēs varam nespēt sniegt Pakalpojumus. Ja jūs atklājat jebkādus ar citām personām saistītus Personas datus mums vai mūsu pakalpojumu sniedzējiem saistībā ar Pakalpojumiem, jūs norādāt, ka jums ir tiesības to darīt un ļaujat mums izmantot šos Personas datus saskaņā ar šo Privātuma politiku.

Personas datu izmantošana

Mēs, tāpat kā mūsu pakalpojumu sniedzēji, lietojam Personas datus likumīgiem uzņēmējdarbības mērķiem, mijiedarbojoties ar patērētājiem, sabiedrību, profesionāļiem un mūsu pircējiem.

Mijiedarbība ar patērētājiem un sabiedrību

Mijiedarbojoties ar patērētājiem, mēs izmantojam Personas datus šādiem nolūkiem:

Pakalpojumu sniegšana un jūsu pieprasījumu izpilde

− Lai sniegtu jums Pakalpojumus, piemēram, nodrošinātu piekļuvi jūsu izveidotajam mūsu kontam.

− Lai atbildētu uz jūsu jautājumiem un izpildītu jūsu pieprasījumus, kad sazināties ar mums, izmantojot kādu no mūsu tiešsaistes saziņas veidlapām, zvanot pa tālruni vai citādi, piemēram, kad nosūtāt mums jautājumus, ierosinājumus, pateicības vai sūdzības.

o Ciktāl jūs nolemsiet kopīgot savu personisko informāciju, piemēram, par savu ādas vai mutes dobuma veselību, mēs izmantosim šo informāciju tikai ar jūsu piekrišanu un atbilstoši tobrīd sniegtajam mūsu paziņojumam.

− Lai nosūtītu jums administratīvu informāciju, piemēram, par mūsu noteikumu, nosacījumu un politiku izmaiņām.

− Lai radītu jums iespēju nosūtīt ziņojumus kādai citai personai, izmantojot ieteikumu vai “nosūtīt draugam” funkciju.

− Lai nodrošinātu iespēju kopīgot informāciju sociālajos tīklus, ja vēlaties izmantot šādu funkcionalitāti.

− Lai nodrošinātu jums klientu apkalpošanas pakalpojumus.

Informācijas sniegšana jums par mūsu produktiem un/vai citiem mārketinga materiāliem

− Lai nosūtītu jums mārketinga e-pastus, kuros iekļauta informācija par pakalpojumiem, produktiem un citiem mūsu jaunumiem.

Personas datu analizēšana uzņēmējdarbības pārskatu sagatavošanai un personalizētu pakalpojumu nodrošināšanai

− Lai analizētu un paredzētu jūsu vēlmes, kas ļautu sagatavot summārus ziņojumus par mūsu digitālā satura lietošanas tendencēm.

− Lai labāk izprastu jūs, kas ļautu mums personalizēt mūsu mijiedarbību ar jums un nodrošināt jūsu interesēm pielāgotu informāciju un/vai piedāvājumus.

− Lai labāk izprastu jūsu vēlmes, kas ļautu mums savu Pakalpojumu ietvaros nodrošināt tādu saturu, kas, mūsuprāt, ir atbilstošs jūsu interesēm.

Ļaušana jums piedalīties izlozēs, konkursos un citos veicināšanas pasākumos

− Mēs varam piedāvāt jums iespēju piedalīties izlozēs, konkursos un citos veicināšanas pasākumos.

− Uz dažiem no šiem veicināšanas pasākumiem attiecas papildu noteikumi, kuros ir informācija par to, kā mēs lietojam un atklājam jūsu Personas datus.

Ļaušana jums piedalīties Colgate Bright Smiles, Bright Futures® programmā

− Lai pārvaldītu šo programmu.

− Lai nodrošinātu, ka paraugi tiek izmantoti atbilstīgi.

Personas datu summāra apkopošana un/vai anonimizēšana

− Mēs varam summāri apkopot Personas datus tā, lai tie vairs nebūtu uzskatāmi par Personas datiem. Mēs to darām ar nolūku izveidot tādus citus datus mūsu izmantošanai, kurus varam lietot un atklāt jebkādiem nolūkiem.

Mūsu uzņēmējdarbības mērķu izpilde

− Revīzijas veikšanai, lai pārliecinātos, ka mūsu iekšējie procesi darbojas atbilstoši priekšrakstiem un atbilst juridiskajām, reglamentējošajām vai līgumsaistību prasībām.

− Krāpšanas mēģinājumu un drošības uzraudzīšanai, piemēram, lai konstatētu un novērstu kiberuzbrukumus vai mēģinājumus veikt identitātes zādzības.

− Jaunu produktu un pakalpojumu izstrādei.

− Mūsu pašreizējo produktu un pakalpojumu pilnveidošanai, uzlabošanai vai modificēšanai.

− Ziņojumu, kas saņemti par ar mūsu produktiem saistītiem nelabvēlīgiem notikumiem, pārvaldīšanai un paziņošanai.

− Lietošanas tendenču identificēšanai, piemēram, izpratnei par to, kuras mūsu Pakalpojumu daļas visvairāk interesē mūsu lietotājus.

− Mūsu reklāmas kampaņu efektivitātes noskaidrošanai, lai mēs varētu pielāgot savas kampaņas lietotāju vajadzībām un interesēm.

− Mūsu saimnieciskajai darbībai un tās paplašināšanai.

Mēs veicam šīs darbības, lai varētu uzturēt attiecības ar jums un ievērot likumiskās prasības noteiktos gadījumos, kad esam saņēmuši jūsu piekrišanu un/vai tāpēc, ka mums ir likumīgas uzņēmējdarbības intereses.

Sadarbība ar Profesionāļiem

Turklāt mēs un mūsu pakalpojumu sniedzēji vācam un izmantojam informāciju par Profesionāļiem.

Šī informācija ir šāda:

● Jūsu vēlamā valoda

● Profesionālā biogrāfija un izglītība

● Tīmekļa veikala konta numurs un ID

● Ar jūsu licencēm, specializāciju, saistītajām personām, publikācijām, akreditāciju un citiem sasniegumiem saistītie dati

● Ar jūsu veikto mūsu produktu lietošanu un iegādi, jūsu mijiedarbību ar mums un jūsu sniegtajiem aprūpes pakalpojumiem saistītie dati

Mēs izmantojam Personas datus par Profesionāļiem šādiem nolūkiem (papildus nolūkiem, kas norādīti sadaļā “Patērētāji un sabiedrība”):

Ar mūsu profesionālajiem pakalpojumiem saistīto pieprasījumu izpilde

− Lai samaksātu par pakalpojumiem vai atlīdzinātu izdevumus.

− Lai palīdzētu plānot ceļojumus saistībā ar mūsu uzņēmējdarbību vai konferencēm.

− Lai sniegtu jums jūsu pieprasītos produktus un paraugus.

− Lai identificētu un iesaistītu tādus Profesionāļus kā zinātniski eksperti un profesionāli līderi.

− Lai nodrošinātu mūsu līgumisko noteikumu un nosacījumu izpildi attiecībās ar Profesionāļiem.

Sadarbība ar Profesionāļiem

− Lai mijiedarbotos ar jums, balstoties uz jūsu profesionālo pieredzi un viedokli, tam izmantojot digitālos vai citus līdzekļus.

− Lai iesaistītu jūs programmās / speciālistu grupās.

− Lai noskaidrotu jūsu profesionālo viedokli, piemēram, aptaujājot par mūsu vai kāda saistītā uzņēmuma produktiem un pakalpojumiem.

− Lai sadarbotos ar jums saistībā ar pasākumiem, publikācijām un informatīvām tikšanās reizēm.

− Lai iegūtu jūsu viedokli par mūsu, saistītā uzņēmuma vai uzņēmējdarbības partnera reklamētajiem produktiem un pakalpojumiem ar mērķi tos attīstīt un uzlabot.

Ļaušana Profesionāļiem piedalīties īpašās programmās, pasākumos un veicināšanas pasākumos

− Šādos gadījumos mēs varam izmantot Profesionāļu Personas datus arī citos veidos, kā norādīts šo īpašo programmu, aktivitāšu, pasākumu vai veicināšanas pasākumu ietvaros.

Ļaušana Profesionāļiem izveidot tīmekļa veikalu

− Mēs profesionāļiem nodrošinām iespēju izveidot tīmekļa veikalu, tā palīdzot sniegt optimālus pakalpojumus pacientiem un nodrošināt ērtu piekļuvi mūsu produktiem.

Mūsu uzņēmējdarbības mērķu izpilde

− Lai pildītu ar korupcijas novēršanu un pārredzamību saistītos pienākumus.

− Lai identificētu bažas un uz tām reaģētu, kā arī pildītu mums ar likumu noteiktās uzraudzības un ziņojumu iesniegšanas prasības, tostarp attiecībā uz sūdzībām par produktiem, produktu/pacientu drošību un informācijas pārbaudēm.

− Lai nodrošinātu labāku izpratni par to, kā mūsu produkti un pakalpojumi ietekmē Profesionāļus un viņu pacientus.

Mēs veicam šīs darbības, lai varētu pārvaldīt savas attiecības ar jums un ievērot tiesiskās prasības dažos gadījumos, kad esam saņēmuši jūsu piekrišanu, zinātniskos nolūkos un/vai tāpēc, ka mums ir likumīgas uzņēmējdarbības intereses.

Mijiedarbība ar klientiem

Mēs izmantojam klientu Personas datus šādiem nolūkiem (papildus nolūkiem, kas norādīti sadaļā “Patērētāji un sabiedrība”):

Pakalpojumu sniegšana un jūsu pieprasījumu izpilde

− Lai izpildītu jūsu transakciju.

Mūsu uzņēmējdarbības mērķu izpilde

− Lai pildītu ar korupcijas novēršanu un pārredzamību saistītos pienākumus.

− Lai identificētu bažas un uz tām reaģētu, kā arī pildītu mums ar likumu noteiktās uzraudzības un ziņojumu iesniegšanas prasības, tostarp attiecībā uz sūdzībām par produktiem, produktu/pacientu drošību un informācijas pārbaudēm.

− Lai nodrošinātu labāku izpratni par to, kā mūsu produkti un pakalpojumi ietekmē Profesionāļus un viņu aprūpē esošās personas.

Mūsu uzņēmējdarbības mērķu izpilde

− Lai pildītu ar korupcijas novēršanu un pārredzamību saistītos pienākumus.

− Lai identificētu bažas un uz tām reaģētu, kā arī pildītu mums ar likumu noteiktās uzraudzības un ziņojumu iesniegšanas prasības, tostarp attiecībā uz sūdzībām par produktiem, produktu/pacientu drošību un informācijas pārbaudēm.

− Lai nodrošinātu labāku izpratni par to, kā mūsu produkti un pakalpojumi ietekmē Profesionāļus un viņu aprūpē esošās personas.

Mēs veicam šīs darbības, lai varētu uzturēt attiecības ar jums un ievērot likumiskās prasības noteiktos gadījumos, kad esam saņēmuši jūsu piekrišanu un/vai tāpēc, ka mums ir likumīgas uzņēmējdarbības intereses.

Personas datu atklāšana

Mēs atklājam Personas datus:

Mūsu meitasuzņēmumiem un saistītajiem uzņēmumiem šajā Privātuma politikā aprakstītajos nolūkos

− Mūsu meitasuzņēmumu un saistīto uzņēmumu sarakstu un atrašanās vietas varat apskatīt šeit.

− Colgate-Palmolive meitasuzņēmums vai saistītais uzņēmums, kas ievācis jūsu Personas datus, būs atbildīgs par šo Personas datu pārsūtīšanu un izmantošanu.

Mūsu trešo personu pakalpojumu sniedzējiem, lai veicinātu viņu mums sniegto pakalpojumu nodrošināšanu

− To starpā var būt tādi pakalpojumu sniedzēji, kas nodrošina, piemēram, tīmekļa vietnes mitināšanas, datu analīzes, maksājumu apstrādes, pasūtījumu izpildes, informācijas tehnoloģiju un ar tām saistītās infrastruktūras nodrošināšanas, klientu apkalpošanas, e-pasta piegādes, revīzijas un citus pakalpojumus.

Trešajām personām, lai tās varētu jums nodrošināt jūsu izvēlei atbilstošu mārketinga komunikāciju

Trešajām personām, kuras darbojas kā jūsu interesēm atbilstošu izložu, konkursu un līdzīgu veicināšanas pasākumu sponsori

Saistībā ar mūsu profesionālo pakalpojumu sniegšanu citiem uzņēmumiem, ar kuriem mēs sadarbojamies, nodrošinot noteiktus produktus vai pakalpojumus

− To starpā var būt mūsu reklāmas sadarbības partneri saistībā ar produktiem, kurus mēs esam kopīgi izstrādājuši un/vai virzām tirgū.

Jūs varat nolemt izpaust Personas datus, arī izmantojot Pakalpojumus.

− Jūs varat izpaust Personas datus uz ziņojumu dēļiem, tērzēšanas laikā, profila lapās, emuāros un citos pakalpojumos, kuri ļauj publicēt datus un saturu (tostarp, bet ne tikai, mūsu sociālo tīklu lapās). Lūdzu, ņemiet vērā, ka visi Personas dati, kuru jūs publicēsiet vai atklāsiet šo pakalpojumu lietošanas laikā, kļūs publiski pieejami un, iespējams, tos varēs redzēt citi lietotāji un sabiedrība.

− Jūs varat atklāt arī Personas datus, izmantojot kopīgošanas iespēju sociālajos tīklos. Kad jūs sasaistāt Pakalpojumu kontu ar savu sociālā tīkla kontu, jūs varat kopīgot datus ar saviem draugiem sociālā tīkla kontā, kā arī ar citiem lietotājiem un savu sociālā tīkla konta nodrošinātāju. To darot, jūs pilnvarojat mūs sekmēt šo datu kopīgošanu, un jūs apzināties, ka uz šādu kopīgoto datu lietošanu attiecas sociālā tīkla nodrošinātāja privātuma politika.

Citi lietošanas veidi un informācijas atklāšana

Mēs varam atklāt jūsu Personas datus arī noteiktas nepieciešamības apstākļos:

lai pildītu piemērojamos tiesību aktus un noteikumus;

lai sadarbotos ar valsts un varas iestādēm;

lai sadarbotos ar tiesībaizsardzības iestādēm;

saistībā ar tādu pārdošanas darījumu, reorganizāciju, kopuzņēmuma izveidošanu vai citu uzņēmējdarbības darījumu , kura laikā mums ir likumīgas intereses atklāt vai nodot jūsu Personas datus kādai trešajai personai;

citu juridisku apsvērumu dēļ, piemēram, mūsu noteikumu un nosacījumu izpildes nodrošināšanai vai mūsu un/vai mūsu meitasuzņēmumu, saistīto uzņēmumu, jūsu un citu personu tiesību, privātuma, drošības un īpašuma aizsardzībai.

Jūsu Personas datu lietošana un atklāšana var notikt ārpus jūsu dzīvesvietas valsts robežām.

CITI DATI

“Citi dati” ir jebkuri dati, kas neatklāj jūsu identitāti un nav tieši saistīti ne ar vienu identificējamu personu. Tie ir šādi:

● pārlūkprogrammas un ierīces dati;

● lietotnes lietojuma dati;

● ar sīkfailiem, pikseļa tagiem un citām tehnoloģijām savāktie dati;

● jūsu norādītie demogrāfiskie un citi dati, kas neatklāj jūsu identitāti;

● summāri apkopotie dati, kas vairs neatklāj jūsu identitāti.

Noteiktās valstīs daži no šiem Citiem datiem tiek uzskatīti par Personas datiem. Ja piemērojamie likumi nosaka mums pienākumu uzskatīt šādus citus datus par Personas datiem, mēs tos izmantosim un atklāsim tikai tādiem nolūkiem, kuriem mēs izmantojam un atklājam personas datus atbilstīgi šajā Privātuma politikā atrunātajam.

Citu datu vākšana

Mēs varam un mūsu pakalpojumu sniedzēji var vākt Citus datus dažādos veidos, tostarp šādi:

Ar jūsu pārlūkprogrammas vai ierīces starpniecību

● Noteikti dati tiek vākti gandrīz visās pārlūkprogrammās vai automātiski no jūsu ierīces. Šie dati ir, piemēram, MAC adrese, datora veids (Windows vai Mac), ekrāna izšķirtspēja, operētājsistēmas nosaukums un versija, ierīces ražotājs un modelis, valoda, interneta pārlūkprogrammas veids un versija, kā arī lietoto Pakalpojumu (piemēram, Lietotnes) nosaukums un versija.

Jums izmantojot Lietotni

● Kad jūs lejupielādējat un izmantojat Lietotni, mēs, tāpat kā mūsu pakalpojumu sniedzēji, varam izsekot un vākt Lietotnes lietojuma datus, piemēram, datumu un laiku, kad šī Lietotne no jūsu ierīces piekļūst mūsu serveriem, un to, kādi dati un faili ir lejupielādēti Lietotnē, ņemot vērā jūsu ierīces numuru.

Izmantojot sīkfailus

● Sīkfaili ir datu vienumi, kas saglabāti tieši jūsu lietotajā datorā. Sīkfaili ļauj mums vākt datus par, piemēram, pārlūkprogrammas veidu, Pakalpojumu lietošanas ilgumu, apmeklētajām vietnēm, vietnēm, no kurām notikusi novirzīšana uz mūsu vietni, un citus informācijas plūsmas datus. Lai iegūtu plašāku informāciju par sīkfailiem, skatiet mūsu Sīkfailu politiku.

Pašlaik mēs neatsaucamies uz pārlūkprogrammas raidītajiem neizsekošanas signāliem. Ja nevēlaties, lai mēs vāktu datus, izmantojot sīkfailus, vairumā pārlūkprogrammu ir iespēja automātiski noraidīt sīkfailu izmantošanu vai arī iestatīt iespēju izvēlēties, vai noraidīt vai pieņemt konkrētu sīkfailu (vai sīkfailus) no kādas konkrētas tīmekļa vietnes. Jūs varat arī apskatīt informāciju vietnē http://www.allaboutcookies.org. Tomēr, ja jūs noraidīsiet sīkfailus, jums var rasties zināmas neērtības Pakalpojumu lietošanas laikā. Jūs varat arī nesaņemt savām interesēm un vajadzībām atbilstīgas mūsu reklāmas vai citus piedāvājumus.

Pikseļa tagu un citu līdzīgu tehnoloģiju lietošana

● Pikseļa tagi (saukti arī par tīmekļa bāksignāliem un caurspīdīgajiem GIF) cita starpa var tikt izmantoti arī Pakalpojuma lietotāju (tostarp arī e-pasta saņēmēju) darbību izsekošanai, mūsu mārketinga kampaņu rezultātu izsekošanai un statistikas apkopošanai par Pakalpojumu lietošanu un atbildes ātrumu.

Analītika

● Mēs lietojam pakalpojumu Google Analytics, kas Pakalpojumu lietošanas datu vākšanai un analizēšanai un pārskatu sagatavošanai par aktivitātēm un tendencēm izmanto sīkfailus un līdzīgas tehnoloģijas. Šis pakalpojums var vākt datus arī par citu tīmekļa vietņu, lietotņu un tiešsaistes resursu izmantošanu. Par Google veiktajām darbībām var uzzināt vietnē www.google.com/policies/privacy/partners/, savukārt atsacīties no šīs iespējas varat, lejupielādējot Google Analytics atteikšanās pārlūkprogrammas pievienojumprogrammu, kas pieejama https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Adobe Flash tehnoloģijas (tostarp Flash Local Shared Objects (“Flash LSOs”)) un citu līdzīgu tehnoloģiju izmantošana

● Mēs varam izmantot Flash LSO un citas tehnoloģijas, lai cita starpā vāktu un saglabātu datus par Pakalpojumu lietošanu. Ja nevēlaties, lai Flash LSO tiek saglabāti jūsu datorā, varat pielāgot sava Flash Player iestatījumus, lai bloķētu Flash LSO saglabāšanu, tam izmantojot rīkus tīmekļa vietnes saglabāšanas iestatījumu panelī: Website Storage Settings Panel. Jūs varat arī atvērt sadaļu Global Storage Settings Panel un pildīt norādījumus. Mainot programmatūras Flash Player iestatījumus un aizliedzot vai ierobežojot Flash LSO izmantošanu, var tikt samazināta vai traucēta dažu Flash lietojumprogrammu funkcionalitāte.

IP adrese

● IP adresi datoram automātiski piešķir interneta pakalpojumu sniedzējs. Kad lietotājs piekļūst Pakalpojumiem, IP adrese var tikt automātiski identificēta un apvienojumā ar informāciju par apmeklējuma laiku un apmeklētajām lapām ierakstīta mūsu servera žurnālfailos. IP adrešu informācijas vākšana ir standarta prakse, un to automātiski veic daudzas tīmekļa vietnes, lietojumprogrammas un citi pakalpojumi. Mēs IP adreses izmantojam tādiem nolūkiem kā lietojuma intensitātes aprēķināšana, servera problēmu diagnosticēšana un Pakalpojumu administrēšana. Izmantojot IP adresi, mēs arī varam izsecināt jūsu aptuveno atrašanās vietu.

Fiziskā atrašanās vieta

● Mēs varam vākt jūsu ierīces fiziskās atrašanās vietas datus, piemēram, izmantojot satelītus, mobilo telefonu sakaru torņus vai Wi-Fi signālus. Mēs varam izmantot jūsu ierīces fizisko atrašanās vietu, lai nodrošinātu jums personalizētus ar atrašanās vietu saistītus pakalpojumus un saturu. Noteiktos gadījumus jums var būt iespēja atļaut vai aizliegt šādas jūsu ierīces atrašanās vietas informācijas izmantošanu, tomēr, ja tā darīsiet, mēs varam nespēt jums nodrošināt attiecīgos personalizētos pakalpojumus un saturu.

Citu datu izmantošana un atklāšana

Mēs varam izmantot un atklāt Citus datus jebkādiem mērķiem, ciktāl to pieļauj piemērojamais likums. Noteiktās situācijās mēs varam apvienot Citus datus ar Personas datiem. Ja mēs tā darīsim, tie visu apvienošanas laikā tiks uzskatīti par Personas datiem.

DROŠĪBA

Mēs cenšamies izmantot saprātīgus organizatoriskos, tehniskos un administratīvos pasākumus Personas datu aizsardzībai mūsu organizācijā. Diemžēl neviena datu pārraides vai uzglabāšanas sistēma nav garantēti 100 % droša. Ja jums ir jebkāds pamats uzskatīt, ka jūsu mijiedarbība ar mums vairs nav droša, nekavējoties mūs par to informējiet, sazinoties ar klientu attiecību nodaļu.

IZVĒLES IESPĒJAS UN PIEKĻUVE

Jūsu izvēles iespējas saistībā ar jūsu Personas datu izmantošsanu un atklāšanu

Mēs piedāvājam jums izvēles iespējas saistībā ar jūsu Personas datu izmantošanu un atklāšanu mārketinga nolūkiem.

Jūs varat atteikties no:

● Elektroniskas informācijas saņemšanas no mums: ja vairs nevēlaties no mums saņemt ar mārketingu saistītus e-pastus, teksta ziņojumus vai īsziņas, varat no tā atteikties, izpildot katrā šādā ziņojumā ietvertos norādījumus vai sazinoties ar klientu attiecību nodaļu.

● Ar mūsu profesionālajiem pakalpojumiem saistītās mārketinga komunikācijas saņemšanas: ja izmantojat mūsu profesionālos pakalpojumus un vairs nevēlaties saņemt mārketinga komunikāciju no mums, varat no tās atteikties, sazinoties ar [Need to insert link for local contact us form from Consumer Affairs, English link is currently hyperlinked] klientu attiecību nodaļu. Savā pieprasījumā norādiet savu vārdu un adresi, uz kuru vairs nevēlaties saņemt nekādus sūtījumus.

● Jūsu Personas datu kopīgošanas ar mūsu meitasuzņēmumiem vai saistītajiem uzņēmumiem viņu tiešā mārketinga nolūkiem: ja vēlaties, lai pārtraucam turpmāko jūsu Personas datu kopīgošanu ar mūsu meitasuzņēmumiem vai saistītajiem uzņēmumiem viņu tiešā mārketinga nolūkiem, varat no tās atteikties, sazinoties ar klientu attiecību nodaļu.

● Jūsu Personas datu kopīgošanas ar nesaistītajām trešajām personām viņu tiešā mārketinga nolūkos: ja vēlaties, lai pārtraucam turpmāku jūsu Personas datu kopīgošanu ar nesaistītajām trešajām personām viņu tiešā mārketinga nolūkiem, varat no tās atteikties, sazinoties ar klientu attiecību nodaļu.

Mēs centīsimies izpildīt jūsu pieprasījumu(-s) tik ātri, cik ātri tas ir praktiski iespējams. Ja jūs atteiksieties no mums saņemt ar mārketingu saistītus ziņojumus, mēs tik un tā varam jums nosūtīt svarīgus administratīvos ziņojumus, no kuriem nevarat atteikties.

Jūsu piekļuve saviem Personas datiem un iespēja tos mainīt vai dzēst

Ja vēlaties pārskatīt, labot, atjaunināt, aizliegt, ierobežot vai dzēst Personas datus, kurus iepriekš esat mums sniedzis, vai iebilst pret jūsu datu apstrādi, vai pieprasīt savu Personas datu elektronisku kopiju, lai varētu tos pārsūtīt citam uzņēmumam (tādā apmērā, kādā šīs tiesības uz datu pārnesamību jums nodrošina piemērojamie tiesību akti), sazinieties ar mūsu klientu attiecību nodaļu. Mēs atbildēsim uz jūsu pieprasījumu atbilstoši piemērojamiem tiesību aktiem.

Jūsu aizsardzībai mēs izpildīsim tikai tādus pieprasījumus attiecībā uz Personas datiem, kuri saistīti ar konkrēto e-pasta adresi, ko jūs lietojāt sava pieprasījuma nosūtīšanai mums, un pirms jūsu pieprasījuma izpildes mums var būt nepieciešams pārbaudīt jūsu identitāti. Mēs centīsimies izpildīt jūsu pieprasījumu tik ātri, cik ātri tas ir praktiski iespējams.

Lūdzu, ņemiet vērā, ka mums var būt nepieciešams paturēt zināmus datus lietvedības nolūkiem un/vai pirms izmaiņu un dzēšanas pieprasījuma iesniegšanas jebkuru uzsākto transakciju pabeigšanai (piemēram, kad jūs izdarāt pirkumu vai piedalāties kādā veicināšanas pasākumā, jums var nebūt iespējams mainīt vai dzēst sniegtos Personas datus līdz šī pirkuma vai veicināšanas pasākuma beigām) vai ar atteikšanos saistīto pieprasījumu izpildei.

UZGLABĀŠANAS LAIKS

Mēs uzglabājam Personas datus nepieciešamo vai atļauto laiku, ņemot vērā to ieguves nolūku(-us) un piemērojamos tiesību aktus un Uzņēmuma politiku.

Uzglabāšanas laika noteikšanai izmantoti šādi kritēriji:

● laika periods, kurā mēs sniedzam jums Pakalpojumus (piemēram, kamēr jums ir mūsu konts vai turpināt izmantot Pakalpojumus);

● laika periods, kurā mums ar jums ir attiecības;

● tas, vai mums ir juridisks pienākums (piemēram, noteiktos tiesību aktos ir prasība pirms izdzēšanas noteiktu laika periodu uzglabāt ierakstus par jūsu transakcijām); un

● tas, vai uzglabāšana ir ieteicama, ņemot vērā mūsu tiesisko stāvokli (piemēram, attiecībā uz piemērojamo noilgumu, tiesas strīdu, valdības izmeklēšanas un regulējuma noteikumiem).

TREŠO PERSONU PAKALPOJUMI

Šī Privātuma politika neattiecas uz un mēs neuzņemamies atbildību par trešo personu privātumu, datiem vai citām darbībām, tostarp par jebkādām trešajām personām, kuras nodrošina jebkuru tīmekļa vietni vai pakalpojumu, ar ko saistīti Pakalpojumi. Saites iekļaušana Pakalpojumu ietvaros nenorāda, ka mēs apstiprinām šo saites vietni vai pakalpojumu vai ka to dara mūsu meitasuzņēmumi vai saistītie uzņēmumi.

Turklāt mēs neesam atbildīgi par citu organizāciju vai jebkura citu lietotņu izstrādātāja, lietotņu nodrošinātāja, sociālās vietnes platformas nodrošinātāja, operētājsistēmas nodrošinātāja, bezvadu pakalpojumu sniedzēja vai ierīces ražotāja veikto datu vākšanu, lietošanu, atklāšanu vai drošības politikām vai darbībām, tostarp arī saistībā ar jebkuriem Personas datiem, ko jūs atklājat citām organizācijām, lietojot Lietotnes vai mūsu Sociālo tīklu lapas vai saistībā ar tām.

MŪSU REKLĀMA

Mēs izmantojam trešo personu reklāmas uzņēmumus jūs potenciāli interesējošo preču un pakalpojumu reklāmu nodrošināšanai jums laikā, kad piekļūstat un lietojat Pakalpojumus un citas tīmekļa vietnes vai tiešsaistes pakalpojumus.

Šādas reklāmas nodrošināšana ir balstīta uz jūsu piekļuvi mūsu Pakalpojumiem un citām vietnēm un tiešsaistes pakalpojumiem jebkurā jūsu ierīcē, kā arī uz datiem, kas saņemti no trešajām personām. Trešo personu reklāmas uzņēmumi rada šo iespēju, izvietojot vai atpazīstot unikālu sīkfailu jūsu pārlūkprogrammā (tostarp lietojot pikseļa tagus). Trešās personas lieto šīs tehnoloģijas kopā ar datiem, ko savākušas par jūsu lietojumu tiešsaistē, lai atpazītu jūs visās jūsu lietotajās ierīcēs, piemēram, mobilajā tālrunī un klēpjdatorā. Ja vēlaties saņemt plašāku informāciju par šīm darbībām un uzzināt, kā no tā atteikties galddatorā un mobilajās pārlūkprogrammās kādā konkrētā ierīcē, no kuras piekļūstat šai Privātuma politikai, skatiet informāciju vietnēshttp://optout.aboutads.info/#/ un http://optout.networkadvertising.org/#/.

NEPILNGADĪGAS PERSONAS

Ja vien nav norādīts citādi, šie Pakalpojumi nav paredzēti nepilngadīgām personām atbilstoši šī termina definīcijai piemērojamos tiesību aktos. Piemēram, ASV par nepilngadīgām tiek uzskatītas personas, kas ir jaunākas par 13 gadiem, bet EEZ valstīs mēs ievērojam dalībvalstu likumus, un mēs apzināti nevācam nepilngadīgo Personas datus. Ja jūs sniedzat mums nepilngadīgas Personas datus, jūs apliecināt, ka jums ir tiesības to darīt un pēc pieprasījuma varat šīs savas tiesības pierādīt.

JURISDIKCIJA UN PĀRSŪTĪŠANA ĀRPUS VALSTS ROBEŽĀM

Jūsu Personas datus var uzglabāt un apstrādāt jebkurā valstī, kurā mums ir objekti vai pakalpojumu sniedzēji, un, lietojot šos Pakalpojumus, jūs apzināties, ka jūsu Personas dati tiks pārsūtīti uz valstīm ārpus jūsu mītnes valsts robežām un uzņēmumiem, kuru datu aizsardzības noteikumi atšķiras no tiem, kuri ir spēkā jūsu valstī. Noteiktos apstākļos tiesām, tiesībsargājošajām iestādēm, pārvaldes iestādēm vai drošības iestādēm šajās valstīs var būt tiesības piekļūt jūsu Personas datiem.

Eiropas Komisija ir atzinusi, ka dažās ne-EEZ valstīs ir nodrošināts atbilstošs datu aizsardzības līmenis saskaņā ar EEZ standartiem (šo valstu pilns saraksts ir pieejams šeit). Kad notiek datu pārsūtīšana no EEZ uz valstīm, kuras Eiropas Komisija neuzskata par atbilstošām, jūsu Personas datu aizsardzībai mēs izmantojam atbilstošus pasākumus, piemēram, Eiropas Komisijas pieņemtas līguma standartklauzulas. Jūs varat apskatīt šo pasākumu kopiju, noklikšķinot šeit.

SENSITĪVI PERSONAS DATI

Ja vien neesam to īpaši pieprasījuši, mēs lūdzam jūs mums nesūtīt un neatklāt nekādus sensitīvus Personas datus (piemēram, sociālās apdrošināšanas numurus, ar rasi vai etnisko izcelsmi saistītos datus, politiskos uzskatus, informāciju par reliģiju un citiem uzskatiem, biometriskos vai ģenētiskos raksturlielumus, informāciju par sodāmību vai piederību arodbiedrībai), izmantojot šos Pakalpojumus, ar to starpniecību vai citādi.

TREŠĀS PERSONAS MAKSĀJUMU PAKALPOJUMS

Mēs varam lietot trešās personas maksājumu pakalpojumu, lai apstrādātu Pakalpojumu ietvaros veiktos maksājumus. Ja vēlēsieties veikt maksājumu Pakalpojumu ietvaros, jūsu Personas datus vāksim nevis mēs, bet šāda trešā persona, un uz to attieksies šīs trešās personas privātuma politika, nevis šī Privātuma politika. Mēs nevaram kontrolēt to, kā šī trešā persona vāc, lieto un atklāj jūsu Personas datus, un neuzņemamies par to nekādu atbildību.

ŠĪS PRIVĀTUMA POLITIKAS ATJAUNINĀJUMI

Laukā “PĒDĒJO REIZI ATJAUNINĀTS” šīs Privātuma politikas augšdaļā ir norādīts tās pēdējo grozījumu datums. Jebkuras izmaiņas stājas spēkā grozītās Pakalpojumu Privātuma politikas publicēšanas brīdī. Ja jūs lietojat Pakalpojumus pēc šo izmaiņu publicēšanas, tiek uzskatīts, ka piekrītat šai grozītai Privātuma politikai.

SAZINĀŠANĀS AR MUMS

Šeit varat uzzināt, kas šīs Privātuma politikas izpratnē ir par jūsu Personas datu vākšanu, izmantošanu un atklāšanu atbildīgais datu pārzinis.

Ja jums ir jautājumi par šo Privātuma politiku, sazinieties ar klientu attiecību nodaļu vai izmantojiet šādu kontaktinformāciju:

Colgate-Palmolive Company

300 Park Avenue

New York, NY 10022

United States of America

PAPILDU INFORMĀCIJA PAR EEZ VALSTĪM

Jūs varat iesniegt sūdzību datu aizsardzības iestādē savā valstī vai reģionā, vai vietā, kurā noticis iespējamais piemērojamā datu aizsardzības likuma pārkāpums. Datu aizsardzības iestāžu saraksts ir pieejams vietnē http://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-detail.cfm?item_id=612080.

Jūsu personas dati un Facebook

Pakalpojumu ietvaros analīzei un/vai reklamēšanai mēs izmantojam noteiktus Facebook produktus. Šie produkti var kopīgot Jūsu personas datus ar Facebook, tostarp Facebook Ireland Limited un Facebook, Inc. Papildinformāciju par to, kā Facebook izmanto šos datus, lūdzu, apmeklējiet sadaļu Facebook pielāgotās auditorijas noteikumi un Facebook biznesa rīka noteikumi. Facebook Ireland Limited ir kopīgs šo personas datu pārzinis. Papildinformācijai par kopīgā datu pārziņa attiecībām un Facebook Ireland Limited pienākumiem, lūdzu, apmeklējiet sadaļu Facebook pārziņa papildinājums. Lai iegūtu papildinformāciju par to, kā Facebook apstrādā personas datus un kā varat izmantot savas tiesības, lūdzu, apmeklējiet sadaļu Facebook Īrijas datu politika. Facebook Ireland Limited pārsūta personas datus no EEZ uz Facebook, Inc. Amerikas Savienotajās Valstīs glabāšanai un turpmākai apstrādei. Lai iegūtu informāciju par šo pārsūtīšanu, lūdzu, apmeklējiet sadaļu Facebook ES datu pārsūtīšanas papildinājums.