red-cp-background

Šīs vietnes lietošanas noteikumi un nosacījumi

Piekļuvi šai vietnei un tās lietošanu nosaka tālāk norādītie noteikumi un Anglijas un Velsas tiesību akti.

Šīs tīmekļa vietnes darbību nodrošina Colgate-Palmolive (UK) Limited (“Colgate-Palmolive” un, ja vien konteksts nav atšķirīgs, šis termins attiecas uz Ņujorkas uzņēmuma Colgate-Palmolive Company un reizēm arī citiem tā meitasuzņēmumiem).

Šajā vietnē publicētais saturs (attēli un teksts) ir aizsargāts ar autortiesībām, un zīmoli, preču zīmes, logotipi, marķējums un iepakojuma dizains (“Materiāli”), kas redzami šajā vietnē, pieder Colgate-Palmolive Company un tā licences devējiem. Publicējot šos Materiālus vietnē, Colgate-Palmolive nepiešķir licenci tos lietot vai reproducēt. Tomēr jūs varat pārlūkot šo vietni un lejupielādēt un izdrukāt no tās fragmentus savām personīgajām, bet ne komerciālām vajadzībām. Saturu nedrīkst nekā citādi kopēt, reproducēt vai izplatīt (saskaņā ar piemērojamajiem tiesību aktiem) un ne drukātā veidā, ne elektroniskā formātā modificēt vai ietvert kādā citā darbā, publikācijā vai vietnē.

Preču zīmju marķējums norāda Colgate-Palmolive preču zīmju īpašumtiesību statusu tikai Amerikas Savienotajās Valstīs. Preču zīmju marķējums un statuss var atšķirties atkarībā no valsts.

Šajā vietnē sniegtā informācija tiek nodrošināta labā ticībā, tomēr tikai vispārīgiem informatīviem nolūkiem, un nevajadzētu uz to paļauties saistībā ar kādu konkrētu mērķi. ColgateColgate-Palmolive negarantē un neapgalvo, ka informācija ir precīza un pilnīga, un neuzņemas nekādu atbildību (izņemot gadījumus, kad šādu atbildību nevar izslēgt saskaņā ar likumu) par jebkādiem zaudējumiem, kaitējumu vai jebkāda veida izdevumiem, kas rodas jūsu piekļuves vai nespējas piekļūt šai vietnei rezultātā, tostarp (bet ne tikai) par negūto peļņu, netiešiem, saistītiem vai izrietošiem zaudējumiem.

Noklikšķinot uz noteiktām šajā vietnē pieejamām saitēm, jūs atvērsiet citas ar Colgate-Palmolive nesaistītas vietnes. Colgate-Palmolive nevar uzņemties nekādu atbildību par šīm vietnēm un to saturu.

Colgate-Palmolive collects information that can identify you only when it is voluntarily offered. We use this information in accordance with our Privacy Policy, which is described below.

Par konfidenciālu netiek uzskatīta jebkāda informācija, kas nav personas dati, komunikācija vai materiāli, ko jūs nosūtat šai vietnei un citām Colgate-Palmolive un tā saistīto uzņēmumu īpašumā un pārvaldībā esošām vietnēm, vai kas ir nosūtīta par elektronisko pastu. Mēs varam neierobežoti izmantot un reproducēt šo informāciju pilnīgi jebkuram mērķim. Mēs jo īpaši varam izmantot jebkādas šajā informācijā ietvertās idejas, koncepcijas, zinātību un metodes, tostarp arī produktu izstrādei, ražošanai un reklāmai.

Jebkurai informācijai, kuru jūs nosūtāt uz šo vai citām Colgate-Palmolive un tā saistītajiem uzņēmumiem piederošajām vai pārvaldītajām vietnēm, ir jābūt patiesai, tā nedrīkst pārkāpt citu tiesības, un tai ir jābūt likumīgai.

Colgate-Palmolive patur tiesības jebkurā brīdī bez iepriekšējā paziņojuma atsaukt šajā vietnē minētos produktus un mainīt šīs vietnes saturu, tostarp arī šo Juridisko paziņojumu.