red-cp-background

UZŅĒMUMA COLGATE-PALMOLIVE PRIVĀTUMA POLITIKAS

Uzņēmums Colgate-Palmolive ciena jūsu privātumu un augstu vērtē savas attiecības ar jums.  Tādēļ mēs atbildīgi rīkojamies ar jūsu personas datiem un vēlamies, lai jūs zinātu, kā mēs vācam, lietojam un izpaužam jūsu datus.  Šajā Privātuma politikā aprakstītas mūsu parastās darbības ar jūsu datiem (tālāk tekstā), ko mēs vācam šādā veidā:

 • mūsu uzturētās vietnēs, kurās jūs piekļūstat šai Privātuma politikai (mūsu „Vietnes”); 

 • izmantojot lietotnes, ko piedāvājam izmantot datoros un mobilajās ierīcēs (mūsu „Lietotnes”); 

 • sociālo mēdiju lapās un lietotnēs, kur pieejama saite uz šo Privātuma politiku (kopā sauktas par mūsu „Sociālo mēdiju lapas”); 

 • no HTML formāta e-pasta ziņojumiem, ko mēs jums sūtām un kur pieejama saite uz šo Privātuma politiku un

 • bezsaistes mijiedarbībā jūsu un mūsu starpā. 

 

Šajā Privātuma politikā aprakstītas mūsu parastās darbības ar datiem, ko mēs vācam par tādiem jomas profesionāļiem kā zobārsti un veterināri, un par studentiem un veselības aprūpes ekspertiem („Profesionāļi”), lai sniegtu tiem speciālistiem adresētus pakalpojumus („Pakalpojumi profesionāļiem”).

Šajā Privātuma politikā mēs pieminam savas Vietnes, Lietotnes, Sociālo mēdiju lapas, e-pasta ziņojumus, aktivitātes bezsaistē un savus Pakalpojumus speciālistiem, ko visu kopā saucam par „Pakalpojumiem”. 

Informāciju par mūsu Connected Toothbrush, lūdzu, skatiet Connected Toothbrush Privātuma politikā.

PERSONAS DATI

„Personas dati” ir dati, kas norāda uz jums kā personu vai arī saistīti ar identificējamu personu. [*]

 • Šie ir personas dati:

  • vārds un uzvārds;

  • pasta adrese (ieskaitot norēķinu un piegādes adreses);

  • tālruņa numurs;

  • e-pasta adrese; 

  • kredītkartes un debetkartes numurs;

  • jūsu profila attēls vai fotogrāfijas;

  • sociālā mēdija konta ID; 

  • informācija par jums novērotu nevēlamu notikumu;

  • cita ar jums saistīta informācija, piemēram, vecums, valsts, jūsu mīļdzīvnieku vārdi; 

  • jūsu intereses (piemēram, tēmas, par ko jūs meklējat datus vai citādi izrādāt interesi).

Personas datu vākšana 

Mēs un mūsu pakalpojumu sniedzēji Personas datus vācam dažādos veidos, tajā skaitā:

 • ar pakalpojumu starpniecību:

  • izmantojot Pakalpojumus, mēs vācam Personas datus, piemēram, kad jūs parakstāties uz informatīvo izdevumu, reģistrējat kontu, izveidojat profilu vai veicat iegādi.

 • Bezsaistē:

  • Mēs vācam Personas datus bezsaistē, piemēram: 

   • kad jūs veicat pasūtījumu pa tālruni, sazināties ar Patērētāju apkalpošanas dienestu vai sazināties ar mums kāda vaicājuma dēļ;

   • kad jūs apmeklējat mūsu stendu komercizstādē vai apmeklējat mūsu veikalus;

   • kad piedalāties mūsu programmās vai sarīkojumos vai arī sniedzat datus nozares pasākumos;

   • kad piedalāties bezsaistē notiekošās loterijās vai publicitātes pasākumos;

   • kad jūs vai kāds jūsu vārdā ziņo par nevēlamu notikumu, kas saistīts ar mūsu produktiem.

    

    

 • no citiem avotiem:

  • Mēs saņemam jūsu personas datus no citiem avotiem, piemēram:

   • publiski pieejamām datubāzēm un avotiem;

   • datu uzņēmumiem;

   • kopīgas reklāmas partneriem;

   • trešām pusēm, kas mums ziņo par nevēlamiem notikumiem saistībā ar produktiem.

  • Ja jūs savienojat savu sociālā mēdija kontu ar kādu mūsu piedāvātu kontu, jūs ar mums kopīgojat noteiktus savā sociālā mēdija kontā esošus Personas datus, piemēram, savu vārdu, e-pasta adresi, fotogrāfijas, kontaktpersonas sociālā mēdijā un visus datus, kas varētu kļūt (vai ko jūs padarāt) mums pieejami, kad jūs savu sociālā mēdija kontu savienojat ar kādu mūsu piedāvātu kontu

Daudzos gadījumos mums Personas dati jāvāc, lai sniegtu jums to Pakalpojumus, ko jūs pieprasāt.  Ja jūs nepieciešamos Personas datus nesniegsit, mēs, iespējams, nevarēsim attiecīgos Pakalpojumus sniegt. Ja jūs mums vai mūsu pakalpojumu sniedzējiem Pakalpojumu sakarā izpaudīsit ar citām personām saistītus Personas datus, jūs līdz ar to apliecināt, ka esat pilnvarots/-a tā darīt un atļaut mums lietot šos Personas datus saskaņā ar mūsu Privātuma politiku.

Personas datu lietošana 

Mēs un mūsu pakalpojumu sniedzēji Personas datus izmantojam likumīgos uzņēmējdarbības nolūkos, kad sadarbojamies ar patērētājiem, sabiedrību, profesionāļiem un saviem klientiem.

Mijiedarbība ar patērētājiem un sabiedrību

Personas datus mēs izmantojam, kad sadarbojamies ar patērētājiem un sabiedrību šādos nolūkos:

 • sniedzot Pakalpojumus un pildot jūsu pieprasījumus:

  • lai sniegtu jums Pakalpojumus, piemēram, nodrošinātu piekļuvi kontam, ko jūs izveidojat pie mums;

  • lai atbildētu uz jūsu vaicājumiem un pildītu jūsu pieprasījumus, kad jūs sazināties ar mums, izmantojot mūsu tiešsaistes saziņas veidlapas, pa tālruni vai citā veidā, piemēram, kad sūtāt mums jautājumus, ierosinājumus, komplimentus vai sūdzības;

   • kad jūs pēc savas vēlēšanās sniedzat personisku informāciju, piemēram, par savu ādas vai mutes veselību, mēs šo informāciju izmantosim ar jūsu piekrišanu un atbilstoši paziņojumam, ko saņemsit attiecīgajā brīdī;

  • lai sūtītu jums administratīvu informāciju, piemēram, par izmaiņām mūsu noteikumos, nosacījumos un politikās; 

  • lai ļautu jums nosūtīt ziņojumus citām personām, izmantojot pārsūtīšanas vai „nosūtīt draugam” funkcijas;

  • lai veicinātu sociālās dalīšanās funkcionalitāti, ja jūs izvēlēsities šādu funkciju izmantot;

  • lai nodrošinātu jums klientu apkalpošanas pakalpojumus.

 • sniedzot jums informāciju par saviem produktiem un/vai citus mārketinga materiālus:

  • lai sūtītu jums ar mārketingu saistītus e-pastus ar informāciju par saviem pakalpojumiem, produktiem un citas ziņas par sevi.

 • analizējot Personas datus uzņēmējdarbības pārskatu un personalizētu pakalpojumu vajadzībām:

  • lai analizētu vai uzminētu jūsu izvēli, lai sagatavotu tendenču kopsavilkuma pārskatus par mūsu digitālā satura izmantojumu;

  • lai labāk izprastu jūs un mēs varētu personalizēt savu mijiedarbību ar jums un sniegt jūsu interesēm pielāgotu informāciju un/vai piedāvājumus;

  • lai labāk izprastu jūsu izvēles un varētu, sniedzot savus Pakalpojumus, nodrošināt jums tādu saturu, kāds, pēc mūsu domām, būs jums saistošs un interesants.

 • ļaujot jums piedalīties loterijās, konkursos vai citās publicitātes akcijās:

  • mēs varam piedāvāt jums iespēju piedalīties loterijās, konkursos vai citā publicitātes akcijā;  

  • dažām no šādām akcijām ir papildu noteikumi, kas ietver arī informāciju par to, kā mēs lietosim un izpaudīsim jūsu Personas datus.

 • ļaujot jums piedalīties Colgate Bright Smiles, Bright Futures® programmā:

  • lai administrētu programmu; 

  • lai pārliecinātos, ka paraugi tiek pienācīgi izmantoti.

 • apkopojot un/vai anonimizējot Personas datus:

  • mēs varam apkopot un/vai anonimizēt Personas datus, lai tie vairs nebūtu uzskatāmi par Personas datiem.  Mēs to darām, lai ģenerētu savām vajadzībām tādus datus, ko varam lietot un izpaust jebkādā nolūkā.

 • īstenojot savus uzņēmējdarbības mērķus:

  • audita vajadzībām, lai pārbaudītu, vai mūsu iekšējās procedūras darbojas, kā paredzēts, un atbilst likumiskajām, regulatīvajām vai līgumu prasībām;

  • krāpšanas un drošības uzraudzības nolūkos, piemēram, lai atklātu un novērstu kiberuzbrukumus vai identitātes zādzības mēģinājumus;

  • lai izstrādātu jaunus produktus un pakalpojumus;

  • lai veicinātu, uzlabotu vai mainītu mūsu pašreizējos produktus un pakalpojumus; 

  • lai pārvaldītu un paziņotu ar mūsu produktiem saistītus nevēlamus notikumus;

  • lai noteiktu lietojuma tendences, piemēram, saprastu, kuras mūsu Pakalpojumu daļas lietotājiem ir visinteresantākās;

  • lai noteiktu mūsu publicitātes kampaņu efektivitāti un varētu pielāgot mūsu kampaņas savu lietotāju vajadzībām un interesēm;  

  • lai īstenotu un paplašinātu savu uzņēmējdarbību.

Mēs iesaistāmies šajās darbībās, lai pārvaldītu savas attiecības ar jums, lai pildītu savus likumiskos pienākumus dažādos apstākļos, kad mums ir jūsu piekrišana un/vai likumīga uzņēmējdarbības interese.

Mijiedarbība ar profesionāļiem

Turklāt mēs un mūsu pakalpojumu sniedzēji vācam un izmantojam informāciju par Profesionāļiem.

 • Šādā informācijā ietilpst:

  • jūsu izvēlētā valoda;

  • profesionālā biogrāfija un izglītība;

  • konta numurs un ID tīmekļa veikalā;

  • ar jūsu licencēm, specialitātēm, dalību organizācijās, publikācijām, akreditāciju un citiem sasniegumiem saistīta informācija;

  • dati, kas saistīti ar to, kā jūs lietojat un iegādājaties mūsu produktus, jūsu mijiedarbību ar mums un tiem pakalpojumiem, ko izvēlaties savā aprūpē esošajām personām.

Personas datus par Profesionāļiem mēs izmantojam šādos nolūkos (papildus sadaļā par Patērētājiem un Sabiedrību minētajiem):

 • izpildot ar mūsu Profesionāļiem domātajiem Pakalpojumiem saistītos pieprasījumus:

  • lai maksātu par pakalpojumiem vai atlīdzinātu izdevumus;

  • lai palīdzētu ar mūsu uzņēmējdarbību vai konferencēm saistītu braucienu plānošanā;

  • lai nodrošinātu jums tos produktus un paraugus, ko esat pasūtījis/-usi;

  • lai atrastu Profesionāļus un piesaistītu tos kā zinātniskos ekspertus vai profesionālos līderus;

  • lai īstenotu to līgumu noteikumus, kas regulē mūsu attiecības ar Profesionāļiem.

 • sadarbojoties ar Profesionāļiem:

  • lai, izmantojot digitālos vai citus līdzekļus, sadarbotos ar jums, pamatojoties uz jūsu profesionālajām zināšanām un viedokli;

  • lai iesaistītu jūs profesionāļu programmās/paneļos;

  • lai lūgtu jūsu profesionālās zināšanas, piemēram, saistībā ar aptaujām par mūsu vai mūsu filiāļu produktiem vai pakalpojumiem;

  • lai sadarbotos ar jums, organizējot pasākumus, publikācijas vai konsultatīvās sanāksmes;

  • lai noskaidrotu jūsu viedokli par mūsu, mūsu filiāles vai uzņēmējdarbības partnera reklamētiem produktiem vai pakalpojumiem un varētu tos attīstīt un uzlabot.

 • ļaujot Profesionāļiem piedalīties speciālās programmās, pasākumos vai publicitātes kampaņās:

  • šādos gadījumos mēs varam izmantot Profesionāļu Personas datus arī citos veidos, izpaužot tos šajās speciālajās programmās, darbībās, pasākumos vai publicitātes kampaņās.

 • Ļaujot Profesionāļiem izveidot tīmekļa veikalu:

  • mēs dodam Profesionāļiem iespēju izveidot tīmekļa veikalu, lai varētu viņiem/viņām sniegt pēc iespējas labākus pacientiem domātus pakalpojumus un ērtu piekļuvi mūsu produktiem.

 • īstenojot savus uzņēmējdarbības mērķus:

  • lai pildītu pretkukuļošanas un caurskatāmības prasības;

  • lai pārbaudītu un atrisinātu neskaidrības un pildītu savus regulatīvos uzraudzības un ziņošanas pienākumus, ieskaitot tos, kas saistīti ar sūdzībām par produktiem, produktu drošumu/pacientu drošību un informācijas pārbaudēm;

  • lai labāk izprastu, kā mūsu produkti un pakalpojumi ietekmē Profesionāļus un viņu pacientus.

Mēs iesaistāmies šajās darbībās, lai pārvaldītu savas attiecības ar jums, lai pildītu savus likumiskos pienākumus dažādos apstākļos, kad mums ir jūsu piekrišana darboties zinātniskā nolūkā un/vai likumīga uzņēmējdarbības interese.

Mijiedarbība ar Klientiem

Personas datus par Klientiem mēs izmantojam šādos nolūkos (papildus sadaļā par Patērētājiem un Sabiedrību minētajiem):

 • sniedzot Pakalpojumus un pildot jūsu pieprasījumus:

  • lai pabeigtu mūsu starpā notiekošos darījumus.

 • īstenojot savus uzņēmējdarbības mērķus:

  • lai pildītu pretkukuļošanas un caurskatāmības prasības;

  • lai pārbaudītu un atrisinātu neskaidrības un pildītu savus regulatīvos uzraudzības un ziņošanas pienākumus, ieskaitot tos, kas saistīti ar sūdzībām par produktiem, produktu drošumu/pacientu drošību un informācijas pārbaudēm;

  • lai labāk izprastu, kā mūsu produkti un pakalpojumi ietekmē Profesionāļus un viņu aprūpē esošās personas.

 • īstenojot savus uzņēmējdarbības mērķus:

  • lai pildītu pretkukuļošanas un caurskatāmības prasības;

  • lai pārbaudītu un atrisinātu neskaidrības un pildītu savus regulatīvos uzraudzības un ziņošanas pienākumus, ieskaitot tos, kas saistīti ar sūdzībām par produktiem, produktu drošumu/pacientu drošību un informācijas pārbaudēm;

  • lai labāk izprastu, kā mūsu produkti un pakalpojumi ietekmē Profesionāļus un viņu aprūpē esošās personas.

Mēs iesaistāmies šajās darbībās, lai pārvaldītu savas attiecības ar jums, lai pildītu savus likumiskos pienākumus dažādos apstākļos, kad mums ir jūsu piekrišana un/vai likumīga uzņēmējdarbības interese.

Personas datu izpaušana  

Mēs izpaužam Personas datus

Citi lietošanas un izpaušanas veidi

Nepieciešamības un atbilstības gadījumā mēs izmantojam un izpaužam jūsu Personas datus arī šādā nolūkā:

 • lai pildītu piemērojamo likumu un noteikumus;

 • lai sadarbotos ar sabiedriskajām un valsts institūcijām;

 • lai sadarbotos ar tiesībsargājošām iestādēm;

 • saistībā ar pārdošanu, reorganizāciju, kopuzņēmumu vai citu uzņēmējdarbības darījumu, kas mums rada likumisku ieinteresētību izpaust vai pārsūtīt jūsu Personas datus trešai pusei;

 • aiz citiem likumiskiem apsvērumiem, piemēram, ievērojot savus noteikumus vai aizstāvot mūsu un/vai mūsu meitasuzņēmumu vai filiāļu, jūsu vai citu personu tiesības, privātumu, drošību vai īpašumu. 

Minētie jūsu personas datu lietojuma un izpaušanas veidi var notikt ārpus jūsu mītnes valsts.

CITI DATI

„Citi dati” ir jebkādi dati, kas neatklāj konkrētas personas identitāti vai arī tieši nav saistīti ar identificējamu personu:

 • Citi dati

  • pārlūkprogrammas un ierīces dati;

  • lietotnes izmantošanas dati;

  • ar sīkdatnēm, pikseļu atzīmēm un citām tehnoloģijām savāktie dati;

  • jūsu sniegtie demogrāfiskie dati un citi dati, kas konkrēti neatklāj jūsu identitāti; 

  • dati, kas apkopoti tādā veidā, ka tie vairs neatklāj konkrētas personas identitāti.

Daļu no Citiem datiem dažās valstīs uzskata par Personas datiem. Ja piemērojamais likums liek mums izturēties pret Citiem datiem kā Personas datiem, mēs tos lietosim un izpaudīsim tādā nolūkā, kādā lietojam un izpaužam Personas datus saskaņā ar šajā Privātuma politikā izklāstīto.

Citu datu vākšana 

Mēs un mūsu pakalpojumu sniedzēji Citus datus vācam dažādos veidos, tajā skaitā:

 • izmantojot jūsu pārlūkprogrammu vai ierīci:

  • vairums pārlūkprogrammu ievāc noteiktus datus vai nu automātiski caur jūsu ierīci, piemēram, mēdiju piekļuves kontroles (MAC) adresi, datora veidu (Windows vai Mac), ekrāna izšķirtspēju, operētājsistēmas nosaukumu un versiju, ierīces ražotāju un modeli, valodu, Interneta pārlūkprogrammas veidu un versiju un jūsu lietoto Pakalpojumu (piemēram, lietotņu) nosaukumu un versiju.

 • izmantojot datus par to, kā izmantojat Lietotni:

  • kad jūs lejupielādējat un izmantojat Lietotni, mēs un mūsu pakalpojumu sniedzēji varam, izmantojot ierīces numuru, izsekot un vākt Lietotnes izmantojuma datus, piemēram, datumu un laiku, kad Lietotne jūsu ierīcē piekļūst mūsu serveriem, un kādi dati un datnes tiek lejupielādētas Lietotnē.

 • izmantojot sīkdatnes:

  • sīkdatnes ir datu daļiņas, ko noglabā tieši jūsu izmantotajā datorā.  Sīkdatnes mums ļauj vākt tādus datus kā pārlūkprogrammas veidu, Pakalpojumos pavadīto laiku, apmeklētās lapas, aplūkotās vietnes un citus plūsmas datus.  Vairāk informācijas par sīkdatnēm, lūdzu, skatiet mūsu Sīkdatņu politikā.

   Patlaban mēs nereaģējam uz pārlūkprogrammas sūtītajiem neizsekošanas signāliem.  Ja nevēlaties, lai, izmantojot sīkdatnes, tiktu vākti dati, vairums pārlūkprogrammu ļauj jums automātiski noraidīt sīkdatnes vai arī piedāvā izvēli noraidīt vai atļaut konkrētu sīkdatni (vai sīkdatnes) no konkrētas vietnes.  Iesakām izlasīt arī http://www.allaboutcookies.org.  Ja jūs tomēr neļaujat izmantot sīkdatnes, iespējams, jums var rasties grūtības Pakalpojumu izmantošanā.  Iespējams, jūs nesaņemsit no mums reklāmas vai citus piedāvājumus, kas atbilstu jūsu interesēm un vajadzībām.
 • izmantojot pikseļu atzīmes un citas līdzīgas tehnoloģijas:

  • pikseļu atzīmes (tās dēvē arī par tīmekļa bāksignāliem un tīrajiem GIF) var izmantot, lai vienlaikus ar citām darbībām izsekotu Pakalpojumu lietotāju (ieskaitot e-pasta saņēmējus) darbības, mērītu savu mārketinga kampaņu veiktspēju un apkopotu statistiku par Pakalpojumu lietojumu un atbildes ātrumu.

 • analītika:

  • mēs izmantojat Google Analytics rīku, kas izmanto sīkdatnes un līdzīgas tehnoloģijas, lai vāktu un analizētu datus par Pakalpojumu lietojumu un ziņotu par darbībām un tendencēm.  Šis pakalpojums var vākt datus arī par citu vietņu, lietotņu un tiešsaistes resursu izmantojumu.  Uzzināt vairāk par Google darbībām jūs varat, dodoties uz www.google.com/policies/privacy/partners/, un atteikties no tām, lejupielādējot Google Analytics noraidījuma pārlūkprogrammas papildinājumu, kas pieejams https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

 • izmantojot Adobe Flash tehnoloģiju (ieskaitot Flash Local Shared Objects („Flash LSO”)) un citas līdzīgas tehnoloģijas:

  • mēs varam izmantot Flash LSO un citas tehnoloģijas, lai līdz ar citām darbībām vāktu un glabātu datus par to, kā lietojat Pakalpojumus.  Ja nevēlaties, lai jūsu datorā tiktu glabāti Flash LSO, jūs varat pielāgot sava Flash player iestatījumus, lai bloķētu Flash LSO glabāšanu, izmantojot Website Storage Settings Panelesošos rīkus.  Jūs varat doties arī uz Global Storage Settings Panel un izpildīt tur sniegtos norādījumus.  Lūdzu, ņemiet vērā, ka, Flash Player iestatot Flash LSO atļaujas ierobežojumus vai noliegumu, var tikt traucēta vai apgrūtināta dažu Flash lietotņu funkcionalitāte.

 • IP adrese:

  • IP adresi jūsu datoram automātiski piešķir jūsu Interneta pakalpojuma sniedzējs.  Mūsu servera žurnālfaili var automātiski noteikt un reģistrēt IP adresi katrreiz, kad lietotājs piekļūst Pakalpojumiem, kā arī apmeklējuma laku un apmeklētās lapas.  IP adrešu vākšana ir standarta prakse, un to automātiski veic daudzas vietnes, lietotnes un citi pakalpojumi.  IP adreses mēs lietojam, lai, piemēram, aprēķinātu izmantojuma līmeni, diagnosticētu servera problēmas un administrētu Pakalpojumus.  No IP adreses mēs varam arī noteikt aptuvenu jūsu atrašanās vietu.

 • fiziskā atrašanās vieta:

  • mēs varam vākt datus par jūsu ierīces atrašanās vietu, piemēram, izmantojot satelītu, mobilo sakaru torni vai Wi-Fi signālus.  Mēs varam izmantot datus par jūsu ierīces fizisko atrašanās vietu, lai sniegtu jums atrašanās vietai pieskaņotus personalizētus pakalpojumus.  Dažos gadījumos jums var būt iespēja ļaut vai liegt šādu jūsu ierīces atrašanās vietas izmantojumu, bet, ja jūs to darīsit, mēs, iespējams, nevarēsim sniegt jums piemērotus personalizētus pakalpojumus un saturu.

Citi lietošanas un izpaušanas veidi 

Citus datus mēs varam lietot un izpaust jebkādā nolūkā, izņemot gadījumus, kad piemērojamais likums nosaka citādi.  Dažos gadījumos mēs varam apvienot Citus datus ar Personas datiem.  Tādā gadījumā mēs pret šādiem apvienotajiem datiem to lietošanas laikā izturēsimies kā pret Personas datiem.

DROŠĪBA

Mēs cenšamies veikt samērīgus organizatoriskus, tehniskus un administratīvus pasākumus, lai savā organizācijā aizsargātu Personas datus.  Diemžēl neviena datu pārsūtīšanas vai glabāšanas sistēma negarantē 100% drošību.  Ja jums ir iemesls uzskatīt, ka jūsu mijiedarbība ar mums vairs nav droša, lūdzam nekavējoties informēt mūs, sazinoties ar Patērētāju apkalpošanas dienestu.

IZVĒLE UN PIEKĻUVE

Jūsu izvēles iespējas saistībā ar jūsu Personas datu lietošanu un izpaušanu

Mēs piedāvājam jums izvēlēties, kā jūsu Personas dati tiek lietoti un izpausti mārketinga nolūkos.  

Jūs varat izvēlēties atteikties no

 • elektronisko paziņojumu saņemšanas no mums:  ja vairs ilgāk nevēlaties saņemt mārketinga e-pastus, teksta vai SMS ziņojumus no mums, jūs varat izvēlēties no tiem atteikties, pildot norādījumus, kas ietverti katrā šādā ziņojumā, vai sazinoties ar Patērētāju apkalpošanas dienestu

 • mārketinga informācijas saņemšanas saistībā ar mūsu Pakalpojumiem profesionāļiem:  ja lietojat mūsu Pakalpojumus profesionāļiem un vairs ilgāk nevēlaties saņemt mārketinga paziņojumus no mums, jūs varat izvēlēties no tiem atteikties, pildot norādījumus, kas ietverti katrā šādā ziņojumā, vai sazinoties ar Patērētāju apkalpošanas dienestu. Savā pieprasījumā, lūdzu, norādiet savu vārdu, uzvārdu un adresi, uz kuru vairs nevēlaties paziņojumus saņemt.

 • jūsu Personas datu kopīgošanas ar mūsu meitas uzņēmumiem vai filiālēm to tiešo mārketinga mērķu labad:  ja vēlaties, lai mēs pārtraucam pastāvīgi kopīgot jūsu Personas datus ar mūsu meitasuzņēmumiem vai filiālēm to tiešo mārketinga mērķu labad, jūs varat no šīs kopīgošanas atteikties, sazinoties ar Patērētāju apkalpošanas dienestu.

 • no jūsu Personas datu kopīgošanas ar trešām pusēm to tiešo mārketinga mērķu labad:  ja vēlaties, lai mēs pārtraucam pastāvīgi kopīgot jūsu Personas datus ar trešām pusēm to tiešo mārketinga mērķu labad, jūs varat no šīs kopīgošanas atteikties, sazinoties ar Patērētāju apkalpošanas dienestu.

Jūsu pieprasījumu(-s) mēs centīsimies izpildīt, cik vien drīz tas samērīgi iespējams.  Lūdzu, ņemiet vērā, ka, ja izvēlēsities atteikties no mārketinga paziņojumu saņemšanas no mums, mēs, iespējams, joprojām sūtīsim svarīgus administratīvus ziņojumus, no kuru saņemšanas jūs nevarat atteikties.

Kā varat piekļūt saviem Personas datiem, tos mainīt vai dzēst  

Ja vēlaties pārskatīt, labot, atjaunināt, apslēpt, ierobežot vai dzēst Personas datus, ko iepriekš esat mums sniedzis/sniegusi, iebilst pret savu datu apstrādi vai arī vēlaties saņemt savu Personas datu kopiju nolūkā pārsūtīt tos citam uzņēmumam (ciktāl piemērojamais likums dod jums tiesības uz datu pārnesamību), jūs varat sazināties ar mums Patērētāju apkalpošanas dienests. Mēs jums atbildēsim saskaņā ar piemērojamo likumu.

 • Personas dati

  Lai jūs aizsargātu, mēs varam īstenot tikai tos pieprasījumus par Personas datiem, kas saistīti ar konkrēto e-pasta adresi, ko jūs lietojat, sūtot mums savu pieprasījumu, un pirms jūsu pieprasījuma izpildes, iespējams, mums vajadzēs pārbaudīt jūsu identitāti.  Jūsu pieprasījumu mēs centīsimies izpildīt, cik vien drīz tas samērīgi iespējams.  

  Lūdzu, ņemiet vērā, ka lietvedības nolūkos mums var būt vajadzība pēc noteiktiem datiem un/vai arī, lai pabeigtu visus darījumus, ko iesākāt pirms datu maiņas vai dzēšanas (piem., veicot pirkumu vai iesaistoties publicitātes kampaņā, jūs, iespējams, nevarat mainīt vai dzēst norādītos Personas datus līdz šāda pirkuma vai publicitātes kampaņas beigām), vai lai pildītu pieprasījumus atteikties no pakalpojuma.

SAGLABĀŠANAS PERIODS

Personas datus mēs saglabājam tik ilgi, cik nepieciešams vai atļauts saskaņā ar piemērojamo likumu un Uzņēmuma politiku to mērķu sasniegšanai, kuru labad dati iegūti.

 • Saglabāšanas periodi tiek noteikti saskaņā ar šādiem kritērijiem:

  • laika posms, kamēr mēs sniedzam Pakalpojumus (piemēram, kamēr jums ir konts mūsu vietnē vai kamēr turpināt lietot Pakalpojumus); 

  • laika posms, kamēr mūsu starpā pastāv attiecības;

  • atkarībā no tā, vai mums ir uzlikts kāds likumisks pienākums (piemēram, noteikts likums prasa, lai mēs noteiktā periodā saglabātu jūsu darījumu pierakstus, pirms mēs varam tos dzēst); un  

  • atkarībā no tā, vai saglabāšana ir ieteicama, ņemot vērā mūsu tiesisko statusu (piemēram, saistībā ar piemērojamiem noteikumiem par ierobežojumiem, prāvošanos, valsts iestāžu izmeklēšanu vai regulatīviem apsvērumiem).

TREŠĀS PUSES PAKALPOJUMI

Šī Privātuma politika neattiecas, un mēs neesam atbildīgi par darbībām ar privātumu, datiem u.c., ko veic trešās puses, ieskaitot visas trešās puses, kam pieder vietnes vai pakalpojumi, uz ko pieejama saite Pakalpojumos.  Saites iekļaušana Pakalpojumos neizsaka mūsu, mūsu meitasuzņēmumu vai filiāļu apstiprinājumu ar saites starpniecību pieejamajai vietnei vai pakalpojumam. 

Tāpat mēs neatbildam par citu organizāciju vai citas lietotnes izstrādātāja, lietotnes nodrošinātāja, sociālā mēdija platformas nodrošinātāja, operētājsistēmas nodrošinātāja, bezvadu pakalpojuma nodrošinātāja vai ierīces ražotāja īstenotajām datu vākšanas, lietošanas, izpaušanas vai drošības politikām vai praksi, kas attiecas arī uz visiem Personas datiem, ko jūs izpaužat citām organizācijām, izmantojot Lietotnes vai mūsu Sociālo mēdiju lapas vai saistībā ar tām.

MŪSU PUBLICITĀTE

Kad jūs piekļūstat Pakalpojumiem un lietojat tos vai arī citas vietnes vai tiešsaistes pakalpojumus, mēs izmantojam trešās puses reklāmas uzņēmumus, lai reklamētu preces un pakalpojumus, kas jūs varētu interesēt.

 • reklāmas

  Šādi reklāmas sludinājumi tiek piedāvāti, pamatojoties uz jūsu piekļuvi mūsu Pakalpojumiem, citām vietnēm vai tiešsaistes pakalpojumiem un to lietojumu jebkurā no jūsu ierīcēm, kā arī uz datiem, kas saņemti no trešām pusēm. Trešās puses reklāmas uzņēmumi to īsteno, ievietojot vai atpazīstot unikālu sīkdatni jūsu pārlūkprogrammā (ieskaitot pikseļu atzīmju izmantojumu).  Šādi uzņēmumi minētās tehnoloģijas izmanto arī, lai līdz ar citiem datiem, ko tie vāc par jūsu tiešsaistes lietojumu, atpazītu jūs visās ierīcēs, ko izmantojat, piemēram, mobilajā tālrunī un klēpjdatorā.  Ja vēlaties iegūt vairāk informācijas par šo praksi un uzzināt, kā atteikties no tās galddatorā un mobilajās pārlūkprogrammās, ko izmantojat konkrētā ierīcē, kad piekļūstat šai Privātuma politikai, lūdzu, apmeklējiethttp://optout.aboutads.info/#/ un http://optout.networkadvertising.org/#/.

NEPILNGADĪGIE

Ja vien nav norādīts citādi, Pakalpojumi nav paredzēti nepilngadīgām personām saskaņā ar piemērojamo likumu.  Piemēram, ASV par nepilngadīgajiem uzskata par 13 gadiem jaunākas personas; un EEZ mēs ievērojam Dalībvalstu likumus un apzināti nevācam nepilngadīgo Personas datus.  Ja jūs sniedzat mums nepilngadīgo Personas datus, jūs līdz ar to apliecināt, ka jums ir pienācīga atļauja tā darīt un ka pēc pieprasījuma jūs šādu atļauju varat mums uzrādīt.

JURISDIKCIJA UN PĀRSŪTĪŠANA UZ ĀRZEMĒM

Jūsu Personas datus var glabāt un apstrādāt jebkurā valstī, kur atrodas mūsu uzņēmumi vai kur piesaistām pakalpojumu sniedzējus, un, izmantojot Pakalpojumus, jūs apzināties, ka jūsu Personas dati tiks pārsūtīti uz ārzemēm un uzņēmumiem, kur datu aizsardzības noteikumi var atšķirties no jūsu valstī esošajiem.  Noteiktos apstākļos tiesu iestādēm, tiesībsargājošām iestādēm, regulatīvām iestādēm vai drošības iestādēm attiecīgajās valstīs var būt tiesības piekļūt jūsu Personas datiem.

 • Eiropas Komisija

  Eiropas Komisija ir atzinusi dažas ārpus EEZ esošas valstis par tādām, kur tiek nodrošināts EEZ standartiem atbilstošs datu aizsardzības līmenis (pilnīgs šo valstu saraksts pieejams šeit).  Lai pārsūtītu datus no EEZ uz valstīm, kuru datu aizsardzības līmeni Eiropas Komisija neuzskata par pienācīgu, un aizsargātu jūsu Personas datus, mēs esam veikuši atbilstošu pasākumus, piemēram, Eiropas Komisijas līgumu standartklauzulas.  Šo pasākumu sarakstu varat iegūt, klikšķinot šeit.

SENSITĪVI PERSONAS DATI

Ja vien tieši nepieprasām, lūdzu, izmantojot Pakalpojumus vai citā veidā nesūtiet mums un neizpaudiet nekādus sensitīvus Personas datus (piem., sociālās apdrošināšanas numurus, ar rasi vai tautību saistītus datus, datus par politiskajiem uzskatiem, reliģisko vai cita veida pārliecību, biometriskos vai ģenētikas datus, datus par kriminālo sodāmību vai dalību arodbiedrībā). 

TREŠĀS PUSES MAKSĀJUMU PAKALPOJUMS

Mēs varam izmantot trešās puses maksājumu pakalpojumu, lai apstrādātu ar Pakalpojumu starpniecību veiktos maksājumus.  Ja vēlaties Pakalpojumos veikt maksājumu, šāda trešā puse, nevis mēs, ievāks jūsu Personas datus, un uz to attieksies nevis šī, bet trešās puses privātuma politika.  Mēs nekontrolējam un neatbildam par šādas trešās puses īstenotu jūsu Personas datu vākšanu, lietošanu un izpaušanu. 

ŠĪS PRIVĀTUMA POLITIKAS ATJAUNINĀJUMI

Šīs Privātuma politikas augšpusē redzamais uzraksts „PĒDĒJOREIZ ATJAUNINĀTS” norāda, kad šī Privātuma politika pēdējoreiz tika pārskatīta.  Visas izmaiņas stājas spēkā, kad pārskatītā Privātuma politika tiek ievietota Pakalpojumos.  Ja pēc šādu izmaiņu veikšanas jūs lietojat Pakalpojumus, jūs piekrītat pārskatītajai Privātuma politikai.  

SAZIŅA AR MUMS

Klikšķiniet šeit, lai uzzinātu, kas ir par jūsu Personas datu vākšanu, lietošanu un izpaušanu atbildīgais datu pārzinis saskaņā ar šo Privātuma politiku.

Ja jums ir jautājumi par šo Privātuma politiku, lūdzu, sazinieties ar Patērētāju apkalpošanas dienestu vai:

 

Colgate-Palmolive Company
300 Park Avenue
New York, NY 10022
United States of America

 

PAPILDINFORMĀCIJA PAR EEZ

Jūs varat iesniegt sūdzību datu aizsardzības iestādē savā valstī vai reģionā, vai arī vietā, kur piemērojamā datu aizsardzības likuma pārkāpums, jūsuprāt, noticis.  Datu aizsardzības iestāžu saraksts pieejams http://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-detail.cfm?item_id=612080.

JŪSU PERSONAS DATI UN FACEBOOK

Pakalpojumu ietvaros analīzei un/vai reklamēšanai mēs izmantojam noteiktus Facebook produktus. Šie produkti var kopīgot Jūsu personas datus ar Facebook, tostarp Facebook Ireland Limited un Facebook, Inc. Papildinformāciju par to, kā Facebook izmanto šos datus, lūdzu, apmeklējiet sadaļu Facebook pielāgotās auditorijas noteikumi un Facebook biznesa rīka noteikumi. Facebook Ireland Limited ir kopīgs šo personas datu pārzinis. Papildinformācijai par kopīgā datu pārziņa attiecībām un Facebook Ireland Limited pienākumiem, lūdzu, apmeklējiet sadaļu Facebook pārziņa papildinājums. Lai iegūtu papildinformāciju par to, kā Facebook apstrādā personas datus un kā varat izmantot savas tiesības, lūdzu, apmeklējiet sadaļu Facebook Īrijas datu politika. Facebook Ireland Limited pārsūta personas datus no EEZ uz Facebook, Inc. Amerikas Savienotajās Valstīs glabāšanai un turpmākai apstrādei. Lai iegūtu informāciju par šo pārsūtīšanu, lūdzu, apmeklējiet sadaļu Facebook ES datu pārsūtīšanas papildinājums.