red-cp-background
cp-logo-responsibly-made

Atbildīgi ražoti produktiAtbildīgi ražoti produkti

responsibly-made-logo

* Mūsu produkti tiek izgatavoti Colgate - Palmolive ražotnēs, kurās tiek veicināta enerģijas un ūdens efektivitāte, tiekšanās pēc bezatkritumu rūpniecības, darba negadījumu riska samazināšanas, pieturoties pie stingriem ētikas darba likumiem.

Vides pārvaldība

Esam apņēmušies izpildīt visus piemērojamos vides noteikumus un regulas, bieži pat pārsniedzot nepieciešamo normu, lai mainītu veidu, kā tiek izgatavoti un reklamēti mūsu produkti, un pārvaldītas mūsu ražotnes. Colgate ekoloģiskos raksturlielumus nosaka stingri normatīvi; visās mūsu ražotnēs ir pilnībā ieviesta Vides vadības sistēma, kura paredz plašu kategoriju spektru, tai skaitā energoefektivitāti, klimatu, ūdens apsaimniekošanu un atkritumu apsaimniekošanu.

responsibly-made-products-img1

Aktualitātes

 • Lai nodrošinātu atbilstību izvirzītajiem vides standartiem, vidēji pēc katra 3-5 gadu perioda tiek veikts visaptverošs vides audits visās kompānijai piederošajās ražotnēs. Papildus tam tiek veiktas ikdienas Vides veselības un drošības pārbaudes un ikgadējs vispārējs pašnovērtējums, lai nodrošinātu esošo atbilstību.
 • Ar mūsu programmas "5% planētai" palīdzību Colgate-Palmolive izvirza mērķi piešķirt 5% no katra ražošanas uzņēmuma ikgadējā kapitālieguldījuma budžeta tiem projektiem, kuri samazina enerģijas un ūdens patēriņu, kā arī atkritumu rašanos.
 • No 2002. līdz 2018.gadam Colgate-Palmolive ražotnes visā pasaulē ir samazinājušas:
  • Energointensitāti par 31,8%
  • Kopējo siltumnīcefekta gāzu emisiju par 29,7%
  • Ūdens intensitāti par 45,8%
  • Atkritumu poligonu noslogojumu par 41,3% (2010.gads kā pārskata gads)

Arodveselība un darba drošība

Colgate-Palmolive People ir stingri apņēmušies saglabāt stabilu drošības kultūru, kā arī veselīgus un drošus darba apstākļus visā pasaulē, lai izskaustu iespējamus negadījumus darbavietā.

responsibly-made-products-img2

Aktualitātes

 • Lai nodrošinātu atbilstību izvirzītajiem veselības un drošības standartiem, vidēji pēc katra 3-5 gadu perioda tiek veikts visaptverošs veselības un drošības audits visās kompānijai piederošajās ražotnēs. Papildus tam tiek veiktas ikdienas Vides veselības un drošības pārbaudes un ikgadējs vispārējs pašnovērtējums, lai nodrošinātu esošo atbilstību.
 • 2018.gadā Colgate-Palmolive noteica jaunu drošības rādītāju normu. Gan kopējais reģistrētais rādītājs, gan zaudēto darba dienu gadījumu rādītājs attiecīgi bija 0,22 un 0,06, atspoguļojot zemāko notikušo negadījumu skaitu kalendārajā gadā kopš mēs uzsākām datu uzskaiti pirms vairāk nekā 25 gadiem.
 • Colgate-Palmolive cieši sadarbojas ar Valdības rūpnieciskās higiēnas speciālistu Amerikas konferenci (ACGIH), lai piemērotu darbinieku apstākļu ietekmes standartus visā pasaulē. Tas palīdz nodrošināt mūsu darbinieku drošību arī vietās, kur nepastāv regulas darbinieku apstākļu ietekmei.
 • Lai samazinātu nopietnu darba negadījumu un incidentu skaitu, kuri visspēcīgāk ietekmē mūsu darbiniekus, mēs esam ieviesuši ilggadēju programmu, ar kuru tiek vērsta uzmanība kritiskiem drošības riskiem mūsu ražotnēs visā pasaulē.

Darba prakse

Colgate-Palmolive ir ilgtermiņa apņemšanās cienīt cilvēktiesības un darba tiesības visā pasaulē, kā tā atbalsta Apvienoto Nāciju Organizācijas Vispārējo cilvēktiesību deklarāciju un Starptautiskās darba organizācijas (ILO) darba pamatstandartus. Colgate-Palmolive sadarbojas un meklē biznesa partnerus ar līdzīgu apņemšanos īstenot vispārējās cilvēktiesības. Mēs atzīstam uzņēmumu atbildību ievērot darba tiesības un iesaistīties ieinteresēto pušu vispārējo cilvēktiesību ievērošanā.

responsibly-made-products-img3

Aktualitātes

 • Colgate-Palmolive neizmanto savā darbībā piespiedu darbu, un mēs cenšamies likvidēt piespiedu darbu mūsu paplašinātajās piegādes un vērtību radīšanas ķēdēs. Mēs uzskatām, ka ikvienam darbiniekam ir jābūt tiesībām brīvi pārvietoties, neviena darbinieka pienākums nav maksāt par darbu, būt parādā vai strādāt piespiedu kārtā.
 • Lai uzzinātu vairāk par mūsu cilvēktiesību stratēģiju un pārvaldības pieeju, lūdzu apmeklējiet Colgate Cilvēktiesību un darba tiesību ievērošana: Informācijas sniegšanas paziņojums.

Partnerattiecības un atzīšana

Būtisks Colgate-Palmolive atbildīgās ražošanas elements ir mūsu saistības un sadarbošanās ar ārējiem partneriem, kuri papildina mūsu iekšējās potenciālās spējas un nodrošina neatkarīgu trešās puses garantiju.

Aktualitātes

science-based-targets-logo
 • Colgate-Palmolive zinātnē balstīto klimata mērķi, kurš saistīts ar ražošanas procesu, ir apstiprinājusi "Zinātnē balstītu mērķu" ("Science Based Targets") iniciatīva.
leed-logo
 • Colgate-Palmolive ir apņēmusies nodrošināt visu jauno ražotņu atbilstību ASV Zaļās būvniecības padomes (USGBC) sertifikātam "Vadība enerģētikas un vides dizaina jomā" (LEED); šobrīd sasniedzot jau 13 ražošanas rūpnīcu sertifikātus.
true-zero-logo
 • Colgate-Palmolive ir ieguvusi GBCI TRUE Zero Waste sertifikātu 16 ražotnēm 4 kontinentos. Mēs uzsākām darboties 2016.gadā, ASV, un līdz šim mēs esam pirmā kompānija, kura ieguvusi TRUE Zero Waste Latīņamerikā, kontinentālajā Eiropā, Indijā, Ķīnā un Vjetnamā un kura turpina uzlabot darbību Āfrikā un Austrālijā.
national-safety-council-proud-member-logo
 • Colgate-Palmolive ir Nacionālās drošības padomes dalībnieks kopš 1913.gada.
energy-star-award-2021-logo
 • 2019.gadā Colgate-Palmolive ieguva US EPA ENERGY STAR Gada partnera titulu devīto gadu pēc kārtas (2011.-2019.gads).
 • Colgate-Palmolive ražotnes visā pasaulē ir ieguvušas 74 US EPA ENERGY STAR Industrijas izaicinājuma atzinības.
acgih-logo
 • Colgate-Palmolive ir ilggadējs ORCHSE Strategies, LLC korporatīvais loceklis un tiek uzskatīta par vienu no labākajām kompānijām.
orc-hse-logo
 • Colgate-Palmolive ir Valdības rūpnieciskās higiēnas speciālistu Amerikas konferences (ACGIH) organizatoriskais atbalstītājs.
unglobal-compact-we-support-logo
 • Colgate-Palmolive atbalsta Apvienoto Nāciju Organizācijas Global Compact un strādā, lai saskaņotu mūsu darbības un stratēģijas ar tā desmit vispārēji pieņemtiem principiem cilvēktiesību, darba, vides un korupcijas apkarošanas sfērās, kā arī mēs aktīvi iesaistāmies un atbalstām ANO Ilgtspējīgas attīstības mērķus.

*Our Responsibly Made claim applies to all Colgate-Palmolive owned and operated facilities. Aspects related to Sustainable & Safe Ingredients, Responsible Sourcing, Sustainable Packaging and more can be found on our sustainability website.

"LEED" un līdzīgi logo ir ASV Zaļās būvniecības padomes piederošās tirdzniecības zīmes un tiek izmantotas ar atļauju.